ico_shell

DEFINICJA

MA-URI wywodzi się wprost z polinezyjskiej wiedzy ezoterycznej i jest drogą do pełnej osobistej przemiany. Przemianę tę umożliwia praca z ciałem (bodywork) oraz ruch – w szczególności tańce medytacyjne. MA-URI uczy świadomego wyboru postaw, przekonań, wzorców myślowych i reakcji. Zachęca do manifestowania w życiu miłości, pogłębiania relacji z sobą samym, swoim przeznaczeniem, z innymi ludźmi, z Naturą, ze Stwórcą (niezależnie od religii, jaką wyznajesz czy tradycji, z jakiej się wywodzisz). Prowadzi tym samym do ujawnienia swojego pełnego potencjału, wpływania na kształt własnego świata i do samouzdrowienia na poziomach fizycznym, emocjonalnym i duchowym. To bardzo wiele, a zarazem to właśnie to, co wymaga pracy w każdym z nas i akurat tyle, by życie napełnić sensem.