ico_shell

MODUŁ 2

MODUŁ 2 to 2 dwutygodniowe zjazdy w odstępie 2-3 miesięcy – czyli w praktyce 1 warsztat w 2 „aktach”. Szkolenie prowadzą Katja i Hemi Fox z pomocą asystentów wyłącznie w języku angielskim. Trening MODUŁU 2 odbywa się w Europie: w Polsce w Domu Nauczania „4 WIATRY”, a także na Węgrzech i na Litwie.

Celem tego etapu szkolenia jest:

– zwiększenie świadomości wzorców przekonań i emocji decydujących o wyborach życiowych

– badanie wzorców mentalnych i emocjonalnych dziedziczonych po przodkach

– uzdrawianie ograniczających przekonań podczas codziennych sesji MA-URI Bodywork

– praktyka Tańców MA-URI jako narzędzia samouzdrawiania emocjonalnego

– poznanie technik i podejść zaawansowanych w pracy z ciałem

– zdobycie doświadczenia w pracy z różnymi typami uwolnień emocjonalnych (ale tu poziom profesjonalny zapewnia dopiero MODUŁ 3)

– pogłębienie relacji z duszą i Bogiem

 

modul 2 hemi