ico_shell

DLA KOGO

Uczestnicy treningu MA-URI to ludzie w różnym wieku, o różnym wykształceniu i różnych światopoglądach. To co ich łączy, to ciekawość, pewien rodzaj niezaspokojenia, chęć odpowiedzi na pytania kardynalne: KIM JESTEM? JAKIE JEST MOJE PRZEZNACZENIE? JAK ŻYĆ W PEŁNEJ HARMONII? Trening MA-URI przynosi odpowiedzi i pozwala uruchomić zablokowany potencjał, przypomnieć lub odkryć marzenia i ruszyć w kierunku ich realizacji. Co ciekawe, takim marzeniem może okazać się pragnienie samodzielnego wykonywania sesji MA-URI dla innych ludzi (ścieżka Praktyka-bodyworkera) czy profesjonalna ścieżka Trenera MA-URI. Nic nie stoi na przeszkodzie!

 

Pełen program treningowy MA-URI składa się z serii spotkań (warsztatów) pogrupowanych w 3 modułach. Złożony jest z nauki filozofii (12 Elementów), praktykowania tej filozofii w życiu codziennym, nauki 4 rodzajów medytacji dynamicznej (tańców MA-URI) oraz nauki technik MA-URI Bodywork. Program rozciągnięty jest w czasie na kilkanaście miesięcy – oczywiście z dużymi przerwami między kolejnymi warsztatami i kolejnymi modułami. Tak długi czas jest konieczny dla zintegrowania wiedzy, zmiany w ciele i umyśle i ostatecznie do przeprowadzenia ZMIANY w swoim życiu.

 

Od kandydatów wymagane są:

– dobra fizyczna sprawność ruchowa pozwalająca na umiarkowany ruch w tańcu kilka godzin dziennie
– brak nałogów (program jest dla osób niepalących, podczas warsztatów nie spożywamy alkoholu)
– zdolność dobrego skupienia
– stabilność emocjonalna
– dyspozycyjność na cały okres danego warsztatu
– otwarty, ciekawy świata umysł
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Wyjątkowo rzadko ktoś nie kwalifikuje się na trening MA-URI mimo spełnienia powyższych wymagań. Jednak z doświadczenia nie rekomendujemy treningu osobom, które:

– mają wyłączną odpowiedzialność (np. jako samotni opiekunowie małych dzieci czy osób starszych) – bo wyjątkowo trudno jest im kontynuować serię spotkań;
– mają przekonanie, że są niezastąpieni w pracy przez 5-6 dni co 6-8 tygodni – bo ich skupienie jest permanentnie rozpraszane przez koncentrację na pracy i kontrolne telefony;
– mają sztywne oczekiwania i przekonania dotyczące charakteru, miejsca szkolenia, zakresu wiedzy lub roli nauczyciela i celu treningu – bo trening MA-URI wywodzi się z tradycji rdzennych szkoleń świadomości i może okazać się zbyt dużym wyzwaniem

– mają nieustabilizowaną sytuację finansową lub emocjonalną (są po jakiejś utracie, w kryzysie itp.) – w takim przypadku rekomendujemy indywidualne sesje MA-URI przed rozpoczęciem treningu i zapraszamy do następnej edycji.