ico_shell

MA-URI BODYWORK

W MA-URI kluczem do zmiany (uzdrowienia) jest transformacja świadomości (wzorców mentalnych, postaw, przekonań i traum) poprzez pracę z ciałem (MA-URI Bodywork). Praktyk MA-URI pracuje w głębokim połączeniu z osobą leżącą na stole do masażu, posługując się świadomym dotykiem wykonywanym przedramionami. Każde pociągnięcie, każdy ruch zawierają w sobie przekaz – informację o postawie, przekonaniach, wartościach, emocjach, które inspirują osobistą przemianę. Pracując z określonymi miejscami w ciele, dosłownie dotyka się określonych aspektów życia (doświadczeń, zasobów, wspomnień, przekonań).

IMG_7468

Sesja MA-URI bodywork odbywa się w warunkach tapu  (‘tapu’ w języku maoryskim oznacza: uświęcony, przeznaczony do specjalnych celów), zawsze w rytm muzyki dobranej do osoby i z wykorzystaniem metod pozadotykowych, takich jak: modlitwa w intencji osoby na stole, dźwięk, zapach, oddech, słowa klucze. Praktyk MA-URI pozostaje w stanie zestrojenia z klientem i otwarcia na przekaz od Wyższej Jaźni i od Przodków (klienta oraz własnych). Potrafi zatem odczytywać sygnały płynące z ciała osoby poddającej się sesji, i dobiera techniki dotyku, moderuje siłę nacisku, tempo oraz przekaz, kierując się współczuciem, radością i nie oceniając. Nie jest jednak uzdrowicielem. Umożliwia – tylko i aż – proces samouzdrowienia.

MA-URI to sztuka unikatowa, gdyż integruje tradycję hawajskich technik tanecznych z podejściem maoryskim, charakteryzującym się wysoką samodyscypliną i skupieniem na osobistej transformacji. A dodatkowo dostosowuje się do szybko zmieniającej się rzeczywistości. MA-URI jest więc połączeniem łagodności i gracji z precyzją i skutecznością.